Nasze referencje

Oferta

Firma Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak zajmuje się projektowaniem:

  • słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
  • linii kablowych i napowietrznych średniego oraz niskiego napięcia,
  • przyłączy kablowych i napowietrznych niskiego napięcia do budynków mieszkalnych oraz innych obiektów,
  • linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego,
  • zasilania wszelkiego rodzaju szaf sterowniczych, złączy pomiarowo-kontrolnych itp..
  • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych słupów energetycznych w związku z powieszeniem obcej infrastruktury teletechnicznej.

 

Dodatkowo wykonujmey pomiary wysokości przewodów w sieciach niskiego napięcia i średniego napięcia.

Oferujemy również kompleksowe porady w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej wszelkich obiektów budowlanych.